Tìm kiếm tin tức
Đẩy mạnh công tác xử lý cây Mắt mèo, bèo Lục bình.
Ngày cập nhật 28/03/2018

         Ngày 22 tháng 3 năm 2018, UBND huyện ban hành Công văn số 269/UBND về việc tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường và xử lý cây Mắt mèo, bèo Lục bình. Theo đó, UBND huyện yêu cầu các ngành, các địa phương thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Phòng Tài nguyên - Môi trường

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn về ngăn ngừa, kiểm soát, trục vớt bèo Lục bình và diệt  cây Mắt mèo, từ đó hình thành ý thức phải trục vớt bèo Lục bình và diệt cây Mắt mèo ngay từ khi chúng mới bắt đầu mọc, phát triển và lây lan ra diện rộng.

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng và phổ biến các tài liệu để có biện pháp kiểm soát, trục vớt bèo Lục bình và diệt cây Mắt mèo đến các xã, thị trấn và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai tại các xã, thị trấn để tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và các kiến nghị, đề xuất của các địa phương về UBND huyện.

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thường xuyên tổ chức ra quân xử lý bèo Lục bình và diệt cây Mắt mèo tại sông, hói, bờ vùng…gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

 - Thường xuyên theo dõi sự xâm lấn, phát triển của cây Mắt mèo và bèo Lục bình; đồng thời tổ chức các biện pháp để ngăn ngừa, kiểm soát, xử lý, đặc biệt là dọc các tuyến đường tỉnh lộ, tại các khu nghĩa địa và các tuyến sông, kênh rạch gần khu dân cư.

- Phối hợp với Trạm Khuyến nông - lâm- ngư, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nghiên cứu, áp dụng có hiệu quả các giải pháp khoa học và công nghệ để ngăn ngừa, kiểm soát bèo Lục bình và cây Mắt mèo một cách có hiệu quả; có hướng giải pháp phục hồi hệ sinh thái bằng các loài cây bản địa nhằm ngăn ngừa sự tái xâm nhập của những loài cây này.

3. UBND các xã, thị trấn

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, thông qua hội họp, các lớp tập huấn để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

- Xây dựng kế hoạch về ngăn ngừa, kiểm soát và tổ chức trục vớt bèo Lục bình và diệt cây Mắt mèo cho từng vùng, từng giai đoạn để cây Mắt Mèo và bèo Lục Bình trên địa bàn xã, thị trấn cơ bản được diệt trừ.

- Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể ở địa phương vận động nhân dân, bà con xã viên trong Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp tổ chức ra quân tham gia làm vệ sinh môi trường, trục vớt và xử lý bèo Lục bình và diệt cây Mắt mèo, trong đó lấy lực lượng hội viên Hội Nông dân, Đoàn viên thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ làm nòng cốt trong quá trình phát động ra quân.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.494.327
Truy câp hiện tại 69