Tìm kiếm tin tức
Kết quả tổ chức thực hiện Luật phòng chống ma tuý giai đoạn 2015 - 2017 trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 18/09/2017

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, công tác tổ chức thực hiện Luật phòng chống ma tuý giai đoạn 2015 - 2017 trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. 

I. Kết quả việc thực hiện Luật phòng chống ma tuý, pháp luật về phòng chống ma tuý

1. Công tác thông tin tuyên truyền và phổ biến chính sách pháp luật về phòng chống ma tuý

- UBND huyện đã ban hành các kế hoạch về công tác phòng chống ma túy 2016 để chỉ đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn  tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Triển khai thực hiện dự án 04 về “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”. Tổ chức hội nghị để tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 21/CT/ TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới với phương châm: “Lấy phòng ngừa là chính, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức là cơ bản; luôn lấy dân làm gốc, gia đình làm tế bào; thôn, xã, làng, xóm, cơ quan, trường học làm điểm tựa; lực lượng Công an làm nòng cốt”. Chỉ đạo Công an huyện tập trung công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; tham mưu nội dung kế hoạch “Tổ chức tháng hành động phòng, chống ma túy”

 - UBND huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo 138; phân công các thành viên phụ trách các lĩnh vực, địa bàn cụ thể để quản lý thực hiện chương trình; chủ động xây dựng các kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vào các dịp lễ, tết... để kịp thời đấu tranh triệt phá các mầm móng phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy. Chỉ đạo Công an huyện chủ động phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2012/NQLT về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, phối hợp với Huyện đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện kế hoạch 190/KHLN ngày 24/6/2011 về thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT ngày 24/6/2010 của Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên gắn với công tác xây dựng thực hiện phong trào “3 không với ma túy”, không sử dụng ma túy, không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy và không dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên nên đã thu được những kết quả nhất định và kìm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Các cơ quan, ban ngành, địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với tinh thần thống nhất, đồng bộ, đồng loạt và kiên trì nên đã đạt kết quả tốt. Công an huyện đã chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện thường xuyên có các tin bài để tuyên truyền về tác hại của ma túy, kịp thời thông tin các âm mưu, thủ đoạn mà bọn tội phạm thường sử dụng để dụ dỗ, lôi kéo thực hiện hành vi phạm tội. Các đơn vị đã phối hợp sử dụng các biện pháp tuyên truyền sâu rộng, đưa thông tin, tài liệu về phòng chống ma túy đến với mọi tổ chức và tận mỗi người dân với các hình thức phong phú, đa dạng như thông qua các buổi họp dân, tổ chức giao lưu văn nghệ lồng ghép với việc tuyên truyền phòng chống ma túy đã đưa lại nhiều hiệu quả tích cực.

- Lực lượng Công an huyện đã trực tiếp phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền và ký cam kết không vi phạm các quy định pháp luật về ma túy 32 lượt với chủ đề: “Nói không với ma túy”. Trực tiếp làm việc với chủ cơ sở kinh doanh cà phê, karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn huyện để tiến hành tuyên truyền pháp luật về ma túy, qua đó tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy. Thông qua các buổi giao lưu văn nghệ để trực tiếp tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy cho cán bộ, nhân dân hai xã Quảng Lợi và Quảng Vinh. Thường xuyên phối hợp với UBMTTQVN huyện lồng ghép tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy vào các dịp tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân” và các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”, các mô hình  “Tự quản về an ninh trật tự”, từ đó nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy cho người dân, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện.

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu về  phòng, chống ma tuý

a) Năm 2015: Tội phạm về ma tuý không xảy ra. Tại địa bàn thị trấn Sịa, xã Quảng Ngạn phát hiện 05 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy xử phạt hành chính 4.5000.000 đồng. Các đơn vị, địa phương lập hồ sơ quản lý 17 đối tượng có sử dụng ma túy và 3 đối tượng sau cai nghiện tại địa bàn.

-  Địa bàn xã, thị trấn có người nghiện ma túy: 03 đơn vị (gồm thị trấn Sịa, Quảng Lợi, Quảng Ngạn). Số người nghiện ma túy là 03 người, đã áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia đình theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP là 01 người và thực hiện quản lý sau cai nghiện 02 người,

- Số điểm sử dụng ma túy mới phát sinh năm 2015 trên địa bàn là 02 và đã bị triệt phá 02 điểm (thị trấn Sịa và Quảng Ngạn).

b) Năm 2016: xảy ra 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

- Điều tra, khám phá, bắt quả tang 01 vụ/02 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đạt 100%. Nắm tình hình các đối tượng sử dụng cỏ Mỹ tại địa bàn xã, thị trấn, phát hiện xử lý hành chính 04 vụ, 21 đối tượng sử dụng chất ma túy trái phép, xử phạt 12 triệu đồng.

- Quản lý 02 đối tượng cai nghiện, giới tính "Nam" (01 đối tượng ở xã Quảng Công, 01 đối tượng ở xã Quảng Ngạn). Đối tượng Trần Văn Thái, sinh năm 1992, trú tại xã Quảng Ngạn và Lê Ạt, sinh năm 1982, trú tại xã Quảng Công (có hồ sơ quản lý cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định số 94/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương).

- Không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm sử dụng trái phép chất ma túy.

c) Trong 6 tháng đầu năm 2017: tội phạm về ma tuý không xảy ra; gọi hỏi và học tập pháp luật cho 05 đối tượng sử dụng cỏ Mỹ tại Quảng Ngạn.

 - Trên toàn huyện, có 02 địa bàn có người nghiện. Số đối tượng nghiện đang quản lý là 02 đối tượng (có hồ sơ quản lý cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định số 94/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương).

- Không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm sử dụng trái phép chất ma túy.

II. Đánh giá chung

1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện có chiều hướng diễn biến phức tạp. Năm 2015 đến năm 2017, trên địa bàn xảy ra 01 vụ tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy,  cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố xử lý hình sự 1 vụ/ 02 đối tượng; phát hiện bắt 09 vụ/31 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (loại cần sa) đã xử lý hành chính 31 đối tượng với số tiền 16.500.000 đồng. Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể,  sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống  ma túy nên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy được kiểm soát, số người nghiện ma túy ở địa bàn và ở các địa phương khác đến cai nghiện có chiều hướng giảm, hiện chỉ có 02 người. Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.

- Quá trình thực hiện thực hiện Luật phòng chống ma tuý, pháp luật về phòng chống ma tuý đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc nên đã nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân địa phương về tác hại của ma túy đối với gia đình, xã hội và cá nhân người sử dụng trái phép ma túy. Ý thức, trách nhiệm của người cán bộ làm công tác phòng chống ma túy, cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ đấu tranh phòng chống ma túy ngày càng được nâng lên.

- Các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm tiếp tục được duy trì, hoạt động có hiệu quả, an ninh trật tự được đảm bảo góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế

Công tác tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về phòng chống ma túy cho lượng lượng làm công tác tuyên truyền thiếu thường xuyên, do đó dễ tạo ra tâm lý chủ quan, nhất là đối với một số cán bộ ở cơ sở. Trên địa bàn số người đi làm ăn xa ở các địa bàn phức tạp về ma túy rất đông, tạo ra nhiều khó khăn trong việc rà soát, khoanh vùng số đối tượng có điều kiện khả năng vi phạm pháp luật về ma túy.

- Công tác đấu tranh phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn về ma túy trên địa bàn huyện phải sử dụng đến nhiều lực lượng, phương tiện tuy nhiên còn thiếu về lực lượng, hạn chế về kinh phí.

- Cán bộ làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, thông tin, kinh nghiệm, chưa đáp ứng nhu cầu đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trong tình hình mới. Công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm còn chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên.

b) Nguyên nhân

- Do sự tác động từ những khó khăn của nền kinh tế thị trường, nguồn kinh tế gia đình khó khăn, lợi nhuận trong buôn bán mặt hàng ma túy cao nên nhiều người đi làm ăn tại các địa bàn phức tạp đã phạm tội về ma túy.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở các cấp còn thiếu chặt chẽ và thường xuyên trong việc thực hiện hiện Luật phòng chống ma tuý, pháp luật về phòng chống ma tuý, nhận thức của người dân nói chung, nhất là  lực lượng thanh niên về tác hại của ma túy chưa cao, sự quản lý của gia đình đối với thanh thiếu niên chưa chặt chẽ nên một số trường hợp dễ bị lợi dụng dẫn đến hoạt động phạm tội, ít nhiều đã ảnh hưởng đến các mục tiêu đề ra.

- Các nguồn lực, nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy còn hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả đấu tranh, công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

III. Giải pháp và kiến nghị

Địa bàn huyện Quảng Điền phần lớn nhân dân làm nông nghiệp, tuy nhiên thời gian qua do nhu cầu việc làm, thu nhập cho nên trên địa bàn có nhiều người dân đi làm ăn tại các tỉnh phía Bắc, phía Nam nhất là làm ăn ở Lào nên tình hình thực hiện buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy xâm nhập địa bàn rất cao. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm về ma túy ngày càng  tinh vi, liều lĩnh và mang tính chất chuyên nghiệp. Sự  ảnh hưởng tiêu cực của cơ chế thị trường, việc du nhập của những sản phẩm văn hóa đồi trụy từ các nguồn thông tin như sách ảnh, internet dẫn đến những giá trị đạo đức bị tha hóa và suy đồi, sẽ  ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của cả nước nói chung và địa bàn Quảng Điền nói riêng. Để việc thực hiện hiện Luật phòng chống ma tuý, pháp luật về phòng, chống ma tuý có hiệu quả cần tiếp tục thực hiện hiệu quả những nội dụng trọng tâm sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện Chương trình quốc gia phòng tội phạm, tệ nạn ma túy nhất là dự án 04 về “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, dễ hiểu, dễ nhớ đến từng hộ gia đình, hội viên, đoàn viên, chú ý các hình thức tuyên truyền thông qua các câu lạc bộ, thông qua việc tổ chức  các hội thi. Tích cực quan tâm hỗ trợ kinh phí, các phương tiện nghiệp vụ để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền đấu tranh với loại tội phạm này. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

 - Lãnh đạo các đơn vị, địa phương các cấp cần quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở tham gia công tác phòng chống tội phạm, tạo thuận lợi cho phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển ở trong nội bộ cơ quan cũng như ngoài xã hội nhằm làm chỗ dựa vững chắc cho quần chúng tham gia trấn áp tội phạm ma túy. Phải xác định việc triển khai chương trình quốc gia phòng tội phạm ma tuý, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để từ đó tập trung chỉ đạo thực hiện. Quá trình thực hiện cần lồng ghép công tác phòng chống tội phạm ma tuý với các chương trình ở các địa phương như chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đặc biệt là “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ” nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội hóa mạnh mẽ công tác phòng chống tội phạm nói chung và ma túy nói riêng.

- Phát huy tốt chức năng thường trực của lực lượng Công an trong việc tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 huyện và chính quyền các địa phương chỉ đạo điều hành công tác phòng chống tội phạm. Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng. Tiếp tục mở các đợt cao tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là loại tội phạm ma túy, đồng thời nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý án không để bỏ sót tội phạm góp phần làm trong sạch ma túy ở địa bàn, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

-  Công an huyện chủ trì phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác phòng chống tội phạm ma tuý trên địa bàn huyện. Tiến hành duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “ Cụm dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình mới, điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống tội phạm. Tích cực tuyên truyền kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng chống tội phạm.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.513.450
Truy câp hiện tại 27