Tìm kiếm tin tức
Xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trang trại vùng cát nội đồng thuộc 03 xã: Quảng Vinh, Quảng Thái, Quảng Lợi
Ngày cập nhật 06/04/2017

            Hiện nay, kinh tế trang trại vùng cát nội đồng trên địa bàn huyện phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, đã thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi để làm mô hình cho nhân dân trên địa bàn học tập. Quy mô sản xuất của nhiều trang trại được mở rộng, trình độ tổ chức sản xuất được nâng lên, năng suất, giá trị, sản lượng và hiệu quả kinh tế khá cao. Đến nay, toàn huyện có 102 trang trại vùng cát nội đồng với diện tích 390 ha; trong đó, xã Quảng Lợi: 42 trang trại, diện tích 190 ha; xã Quảng Vinh: 29 trang trại, diện tích 83 ha; xã Quảng Thái: 23 trang trại, diện tích 117 ha. Các chủ trang trại cũng đã chủ động sản xuất, tìm kiếm thị trường để tiêu thụ sản phẩm và mạnh dạn đầu tư nhiều tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất và các yếu tố đầu vào khác để tự đi lên làm giàu bằng chính năng lực của mình.

 

        Tuy nhiên, từ năm 2007 đến năm 2016, chỉ có 42/87 chủ trang trại xin giao và thuê đất làm trang trại trên địa bàn có lập cam kết bảo vệ môi trường và đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại phòng Tài nguyên - Môi trường. Qua kết quả kiểm tra cho thấy, quy mô, kích thước chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đều lớn hơn quy định cho phép và nước thải chăn nuôi của các trang trại tại đây phần lớn chủ yếu thải trực tiếp không thông qua các hệ thống xứ lý hoặc được xử lý qua bể Biogas, sau đó thải ra ao chứa không có lót đáy chống thấm, nước thải trong các ao chứa đều có màu đen và bốc mùi hôi thối. Khi các ao chứa đầy, nước thải tràn theo mương dẫn ra kênh rãnh và thắm vào đất cát. Đồng thời, qua kiểm tra tình hình sản xuất trang trại của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để sản xuất trang trại, các ngành chức năng của huyện đã phát hiện một số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức tự ý đào đất và chuyển đất đi nơi khác để làm hồ nuôi cá, nạo vét kênh mương,... mà chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cho phép. Việc làm này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn nước ngầm, phát triển không theo quy hoạch, thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách nhà nước.

         Để khẩn trương giải quyết, khắc phục tình trạng nói trên, ngày 11/3/2017, tại Hội trường UBND xã Quảng Lợi, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc với các chủ trang trại trên vùng cát nội đồng thuộc địa bàn 03 xã: Quảng Thái, Quảng Vinh, Quảng Lợi. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường; đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính - môi trường các xã: Quảng Vinh, Quảng Thái, Quảng Lợi; các chủ trang trại chăn nuôi trên địa bàn 03 xã: Quảng Thái, Quảng Vinh, Quảng Lợi.

        Theo đó, UBND huyện yêu cầu:

        1. Trên cơ sở Quy hoạch phát triển kinh tế trang trại vùng cát nội đồng huyện Quảng Điền đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt, giao trách nhiệm cho phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, các ngành liên quan, UBND các xã: Quảng Vinh, Quảng Thái, Quảng Lợi cắm mốc giới diện tích các trang trại được giao đất, cho thuê đất trên vùng cát nội đồng (diện tích được giao, cho thuê theo Quyết định của UBND huyện), diện tích các khu quy hoạch phân lô để cho thuê đất lập trang trại; đồng thời, tham mưu UBND huyện xử lý diện tích đất trang trại bị lấn chiếm.

       2. Về phương hướng tổ chức sản xuất

Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các xã: Quảng Vinh, Quảng Thái, Quảng Lợi tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các chủ trang trại trên vùng cát nội đồng thuộc địa bàn 03 xã: Quảng Thái, Quảng Vinh, Quảng Lợi phát triển sản xuất trang trại gắn với bảo vệ môi trường như: phát triển mô hình trang trại trồng cây ăn quả,...; đồng thời, ưu tiên xét duyệt cho các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất lập trang trại có kế hoạch, đề án phát triển sản xuất theo hướng sản xuất công nghệ cao.

       3. Về xử lý môi trường trang trại

- Thực hiện Kết luận về kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường đối với các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô lớn trên vùng cát nội đồng huyện Quảng Điền; ngày 11/3/2016, UBND huyện đã tổ chức buổi gặp mặt các chủ trang trại vùng cát nội đồng của các xã: Quảng Vinh, Quảng Thái, Quảng Lợi và yêu cầu các chủ trang trại ký cam kết xây dựng hệ thống xử lý và kiểm soát chất thải trước ngày 15/02/2017. Tuy nhiên, đến nay các chủ trang trại vẫn chưa triển khai thực hiện. Vì vậy, để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trên vùng cát nội đồng, UBND huyện yêu cầu các chủ trang trại khẩn trương đầu tư xây dựng hệ thống xử lý và kiểm soát chất thải, giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các khu chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, thời gian xây dựng phải hoàn thành trước ngày 15/5/2017; sau thời gian nói trên, nếu các chủ trang trại vẫn chưa triển khai thực hiện, phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu UBND huyện đình chỉ sản xuất, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã: Quảng Vinh, Quảng Thái, Quảng Lợi yêu cầu các chủ trang trại ký cam kết thời gian xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý môi trường nói trên.

- Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã: Quảng Vinh, Quảng Thái, Quảng Lợi hướng dẫn các chủ trang trại lập đầy đủ các thủ tục về môi trường và chấp hành tốt các nội dung quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đất đai.

        4. Về quản lý sản xuất, đào hồ nuôi trồng thủy sản và di chuyển cát ra khỏi trang trại vùng cát nội đồng

 - Yêu cầu các gia đình, cá nhân, tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sản xuất trang trại triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Thông báo số 19/TB-UBND ngày 06/3/2017 của UBND huyện về việc quản lý đào hồ nuôi trồng thủy sản và di chuyển cát ra khỏi trang trại vùng cát nội đồng thuộc 03 xã: Quảng Vinh, Quảng Thái, Quảng Lợi.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND các xã: Quảng Vinh, Quảng Lợi, Quảng Thái tăng cường chức năng quản lý nhà nước về xây dựng trên khu vực trang trại thuộc vùng cát nội đồng theo quy định của pháp luật; đồng thời, tham mưu UBND huyện phương án xử lý các công trình nhà ở kiên cố, hiện đại được xây dựng trên đất trang trại thuộc vùng cát nội đồng; báo cáo UBND huyện trước ngày 30/4/2017.

       5. Về kiến nghị của các chủ trang trại về đầu tư hạ tầng (Đường vào khu hậu cứ đến thôn Nam Dương, xã Quảng Vinh; đường nội bộ khu công nghiệp Quảng Vinh; đường giao thông và mương thoát nước vùng trang trại xã Quảng Thái; hệ thống điện sản xuất vùng trang trại,...)

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách, tham mưu UBND huyện phương án phân kỳ đầu tư xây dựng các công trình nói trên.   

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.513.450
Truy câp hiện tại 24