Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo điều hành
           Thực hiện Công văn số 6700/UBND-GD ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh; nhằm tăng cường kiểm tra, phòng ngừa tình trạng lạm thu đầu năm học tại các trường học trên địa bàn,  UBND huyện đã ban hành Công...
Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn BB1, Trung đoàn BB6, Bộ...
Ngày 21 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 1926/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 07 cá nhân đã có thành tích trong...
Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 2351/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 03 tập thể và 07 cá nhân đã có nhiều thành...
Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 1956/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích trong...
Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 1682/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 08 nhóm tác giả và 01 tác giả đạt giải trong Cuộc...
Ngày 16 tháng  7 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 2155/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 01 tập thể và 02 cá nhân đã có thành...
Ngày 08/5/2018, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 1679/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Đoàn Thanh Thảo.
Ngày 31/8/2018, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2417/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH Một thành viên Tân Tiến.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.317.968
Truy câp hiện tại 134