Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 03/4/2020 , Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.  
Căn cứ Hướng dẫn số 605/HD-SNNPTNT ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng vụ Hè Thu 2020; Căn cứ tình hình sinh trưởng và phát triển của các...
          Ngày 27/3/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 375/UBND về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid - 19. 
 Trong những năm gần đây, công tác quản lý, bảo tồn các loài động vật hoang dã trên địa bàn huyện Quảng Điền đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, không xuất hiện các nhà hàng, tụ điểm buôn...
Ngày 23/3/2020, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện do ảnh...
Qua theo dõi công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại các địa phương, Sở Tư pháp nhận được nhiều phản ánh về việc đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc đối với trường hợp các loại giấy tờ hộ tịch của công dân đã cấp trước...
Ngày 28/02/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.  
Ngày 28/02/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 328/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.  
Ngày 28/02/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.733.386
Truy câp hiện tại 2.789