Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 10 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 2721/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành...
Ngày 04 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 2641/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 05 gia đình tiêu biểu đã có nhiều thành...
Với mục tiêu tiêm phòng đạt tỷ lệ 100% số gia súc nằm trong diện tiêm vắc xin lở mồm mong móng; kiên quyết không để tái phát dịch ở những địa bàn có ổ dịch cũ, ngăn chặn dịch lở mồm long móng từ ngoài huyện xâm...
           Thực hiện Công văn số 6700/UBND-GD ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh; nhằm tăng cường kiểm tra, phòng ngừa tình trạng lạm thu đầu năm học tại các trường học trên địa bàn,  UBND huyện đã ban hành Công...
Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn BB1, Trung đoàn BB6, Bộ...
Ngày 21 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 1926/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 07 cá nhân đã có thành tích trong...
Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 2351/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 03 tập thể và 07 cá nhân đã có nhiều thành...
Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 1956/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích trong...
Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 1682/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 08 nhóm tác giả và 01 tác giả đạt giải trong Cuộc...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.394.208
Truy câp hiện tại 36