Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều...
Ngày 13/03/2019, UBND tỉnh vừa có Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
           Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; theo đề nghị của UBND huyện; ngày 20/3/2019, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 3.
Trong thời gian qua, công tác quản lý khai thác, vận chuyển cát sỏi trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, qua đó đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội,...
Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều...
Trong thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện đã được các cơ quan, ban ngành, các tổ chức đoàn thể và UBND các xã, thị trấn quan tâm...
Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 cá nhân đã có nhiều thành tích...
Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều...
Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều...
Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.494.327
Truy câp hiện tại 45