Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều...
Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều...
Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành...
Ngày 09 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 04 cá nhân đã có thành...
Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành...
Ngày 07 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 04 tập thể và 04 cá nhân đã có nhiều thành...
Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành...
Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 3413/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành...
Ngày 27 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 3181/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành...
Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, ngày 12/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Đình Đức đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.464.194
Truy câp hiện tại 43