Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo điều hành >> Chỉ đạo chung
Ngày 11 tháng 9 năm 2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2077/QĐ-UBND Về việc hủy 02 hộ có tên trong danh sách di dân đến vùng dự án bố trí, ổn định dân cư năm 2013, năm 2016 xã Quảng Công
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.576.390
Truy câp hiện tại 1.778