Tìm kiếm tin tức
Quay lại12345Xem tiếp

Dự án, đấu thầu, đấu giá
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thôn Thủ Lễ 2, Lâm Lý, Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước,...
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thôn Tây Thành, thôn Quán Hòa, xã Quảng Thành,...
Trung tâm Phát triển quỹ đất thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại Khu dân cư xen ghép Tổ dân phố Vân Căn, Giang Đông và Khuông...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất tại các Khu đất xen ghép thôn Hà Lạc, Khu dân cư xen ghép thôn Hà...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất tại điểm dân cư xen ghép An Xuân Tây, xã Quảng An, huyện Quảng Điền vào ngày...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại Khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ và Khu dân cư La Vân Hạ, xã...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu dân cư đất ở kết hợp thương mại dịch vụ Khu quy hoạch Trung tâm thương mại huyện,...
Ngày 10 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2060/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng sản xuất tập trung thị trấn Sịa  
Ngày 08 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng 400 mét kênh mương bê tông TBĐ đội 2, HTX nông...
Ngày 08 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 1971/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhCông trình: Xử lý khẩn cấp bờ hữu hạ lưu cầu đội 3, xã Quảng An  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo tuyển dụng
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và các văn bản có liên quan. Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Điền năm 2020 ban...
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính...
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính...
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công...
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính...
Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2020;      ...
Kết quả phỏng vấn kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và hợp đồng theo Nghi định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019 (Có file đính kèm)  
THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018   Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử...
THÔNG BÁO Kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức năm 2018   Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên...
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện
     Chiều ngày 23/9, huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học mới 2020-2021. Tham dự có ông Đặng Phước Mỹ - PGĐ Sở GD&ĐT, ông Nguyễn Ánh Cầu – UVTV – TB Tuyên giáo...
     Phát huy tinh thần tình nguyện, chia sẻ cùng cộng đồng trong hoạt động hiến máu cứu người, sáng ngày 23/9, LĐLĐ huyện Quảng Điền đã phối hợp Trung tâm huyết học truyền máu, BV TW Huế tổ chức chương trình “giọt...
     Thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và hướng tới hoạt động 16 Ngày hành động “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em năm 2019. Sáng ngày 21/11 Hội LHPN huyện tổ chức tập huấn phòng,...
     Chiều ngày 19/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức buổi oạ đàm, gặp mặt ôn lại truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tham dự có ông Nguyễn Ánh Cầu-HUV-Trưởng ban...
         Nhằm nâng cao hiểu biết cho cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ, góp phần...
        Ngày 09/9/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2.079/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019 để thực hiện chứng nhận sản phẩm nông nghiệp phù hợp với Quy trình thực hành...
          Ngày  06  tháng 5  năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1104 /QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực...
     Ngày 26/4, huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật phân loại rác thải tại nguồn cho cán bộ xã, thị trấn, thôn, TDP và các Tổ thu gom trên địa bàn các xã, thị trấn. Tham dự buổi tập huấn có...
     Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 và phát triển phong trào đọc sách xây dựng xã hội học tập, Sáng ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp UBND huyện Quảng Điền...
     Hướng đến kỷ niệm 129 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2019), Ngày 10/4, Huyện đoàn Quảng Điền đã phối hợp với phòng giáo dục huyện khai mạc Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” bậc Tiểu...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 11 tháng 9 năm 2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2077/QĐ-UBND Về việc hủy 02 hộ có tên trong danh sách di dân đến vùng dự án bố trí, ổn định dân cư năm 2013, năm 2016 xã Quảng Công
Ngày 15 tháng 9 năm 2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 148/TB-UBND về việc kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải quyết vướng mắc khi thi công công trình: Nâng cấp, mở rộng đoạn Km11+500 - Km12+500...
Ngày 07/9/2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 141/TB-UBND về việc kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Lramp Chương trình năm thứ 3
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền
Chiều ngày 11/01, Hội khuyến học huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2021. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Mễ - Nguyên chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, ông...
  Sản xuất nông nghiệp là thế mạnh trong phát triển kinh tế của huyện Quảng Điền, để giảm thiểu tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa, trong những năm gần đây, thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông...
Năm 2020 là năm nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng dịch bệnh và các đợt thiên tai bão lũ xảy ra liên tiếp đã gây rất nhiều tổn thất, thiệt hại khá lớn về người và tài sản của nhà nước và nhân...
         Chiều ngày 30/12/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5 nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021. Tham dự Hội nghị có Bà...
Tại Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Quảng Điền khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thông qua Nghị quyết mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội chủ yếu của huyện Quảng Điền năm 2021, Với quyết tâm của cấp ủy Đảng và chính...
         Nằm trong chương trình hoạt động giúp nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường  cùng với các hoạt động dân vận, từ ngày 17/12/2020  đến ngày 29/12/2020, 80 cán...
  Để khôi phục và trồng mới các diện tích rau xanh bị hư hỏng và thiệt hại sau các đợt bão lũ liên tiếp trong thời gian qua, huyện Quảng Điền đã tích cực vận động bà con nông dân khôi phục các...
       Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2020, Ông Nguyễn Đình Đức,  TUV, Bí thư huyện ủy Quảng Điền cùng đoàn đại biểu lãnh đạo huyện đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng đến Hội đồng Giáo xứ, Linh mục Quản...
     Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020); chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,...
      Nhằm chia sẻ, hỗ trợ người dân khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra, sáng ngày 21/12, Hội chữ thập Đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam (SCI) cấp phát hàng cứu trợ giúp đỡ người dân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quy trình thủ tục
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết  của Uỷ ban nhân dân cấp...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Lịch tuần UBND huyện
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.454.934
Truy câp hiện tại 621