Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
4278 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
411/QÐ-TTg31/03/202231/03/2022xPhê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
146/QÐ-TTg28/01/202228/01/2022xPhê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
2367 /UBND22/12/202122/12/2021xV/v áp dụng văn bản mới ban hành
2375 /UBND22/12/202122/12/2021xV/v phân bổ 126.360 liều vắc xin Pfizer cho trẻ em và người lớn - Đợt 17
2370 /UBND22/12/202122/12/2021xV/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh
2358 /UBND21/12/202121/12/2021xV/v thực hiện việc cập nhật kịp thời thông tin tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19
2354/UBND21/12/202121/12/2021xVề việc thống nhất đề xuất tặng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ năm 2021
2361 /UBND21/12/202121/12/2021xV/v tham gia ý kiến về dự thảoThông tư liên tịch số79/2012/TTLT/BTCBLĐTBXHngày 21/5/2012
2360 /UBND21/12/202121/12/2021xV/v thực hiện Thông báo kết luận số603/TB-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID - 19
2357 /UBND21/12/202121/12/2021xV/v rà soát, thực hiện chi trả kịp thời các chế độ, chính sách và hỗ trợ các đối tượng BTXH, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022
2362 /UBND21/12/202121/12/2021xV/v tham mưu chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022
2363 /UBND21/12/202121/12/2021xV/v tham gia góp ý về dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sửdụng kinh phí chi thường xuyênthực hiện Chương trình trọng điểmquốc gia phát triển Toán học giaiđoạn 2021 - 2030
2355 /UBND21/12/202121/12/2021xV/v triển khai Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính
2330 /UBND21/12/202121/12/2021xV/v tham mưu phương án, kế hoạch bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, khắc phục các đoạn đường cong nguy hiểm trên địa bàn
2353 /UBND20/12/202120/12/2021xV/v rà soát, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn trên địa bàn huyện
2352 /UBND20/12/202120/12/2021xV/v triển khai các nhiệm vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn
2351 /UBND20/12/202120/12/2021xV/v tham mưu báo cáo triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15/3/2021của Thủ tướng Chính phủ
2734 /QÐ-UBND20/12/202120/12/2021xQUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn thâm nhập tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2022
2739 /QÐ-UBND20/12/202120/12/2021xQUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2731/QÐ-UBND20/12/202120/12/2021xQUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm ngạch đối với công chức cấp xã
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.819.444
Truy câp hiện tại 2.128