Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
4288 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
2403/QÐ-UBND22/09/202222/09/2022xQuyết định về việc khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác chuyển đổi số
2302/QÐ-UBND12/09/202212/09/2022xVề việc kiện toàn Ban Chi đạo và Tổ giúp việc Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền
2302/QÐ-UBND12/09/202212/09/2022xVề việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền
1441/QÐ-UBND06/06/202206/06/2022xVề việc phân công cán bộ chuyên trách chuyển đổi số và an toàn thông tin huyện Quảng Điền
1440/QÐ-UBND06/06/202206/06/2022xVề việc Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền
411/QÐ-TTg31/03/202231/03/2022xPhê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
146/QÐ-TTg28/01/202228/01/2022xPhê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
03/KH-UBND05/01/202205/01/2022xThực hiện cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2022
183/KH-UBND22/12/202122/12/2021xỨng dụng công nghê thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Quảng Điền năm 2022
2367 /UBND22/12/202122/12/2021xV/v áp dụng văn bản mới ban hành
2375 /UBND22/12/202122/12/2021xV/v phân bổ 126.360 liều vắc xin Pfizer cho trẻ em và người lớn - Đợt 17
2370 /UBND22/12/202122/12/2021xV/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh
2361 /UBND21/12/202121/12/2021xV/v tham gia ý kiến về dự thảoThông tư liên tịch số79/2012/TTLT/BTCBLĐTBXHngày 21/5/2012
2360 /UBND21/12/202121/12/2021xV/v thực hiện Thông báo kết luận số603/TB-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID - 19
2357 /UBND21/12/202121/12/2021xV/v rà soát, thực hiện chi trả kịp thời các chế độ, chính sách và hỗ trợ các đối tượng BTXH, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022
2358 /UBND21/12/202121/12/2021xV/v thực hiện việc cập nhật kịp thời thông tin tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19
2354/UBND21/12/202121/12/2021xVề việc thống nhất đề xuất tặng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ năm 2021
2362 /UBND21/12/202121/12/2021xV/v tham mưu chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022
2363 /UBND21/12/202121/12/2021xV/v tham gia góp ý về dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sửdụng kinh phí chi thường xuyênthực hiện Chương trình trọng điểmquốc gia phát triển Toán học giaiđoạn 2021 - 2030
2355 /UBND21/12/202121/12/2021xV/v triển khai Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.736.926
Truy câp hiện tại 6.382