Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 02 TTHC mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã và Sở Công Thương
Ngày cập nhật 21/06/2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Cụ thể như sau:

DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ: Thông báo về việc thực hiện hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên 

- Thời gian giải quyết: Tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày thực hiện hoạt động

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn).

Phí, lệ phí: không quy định

DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC UBND CẤP TỈNH: Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 

 

- Thời gian giải quyết: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và có thể được gia hạn thêm tối đa không quá 30 ngày trong trường hợp phức tạp

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn).

Phí, lệ phí: không quy định

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. TTHC sửa đổi, bổ sung (cấp tỉnh) thay thế TTHC số 05 mục lĩnh vực Quản lý cạnh tranh được ban hành kèm theo tại Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 25.123