Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND huyện Quảng Điền đề nghị các các cơ quan, ban ngành, đoàn thể hưởng ứng tham gia Hội thi trực tuyến công tác cải cách hành chính năm 2024
Ngày cập nhật 06/06/2024

Ngày 05/6/2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công văn số 1782/UBND đề nghị các các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn hưởng ứng tham gia Hội thi trực tuyến công tác cải cách hành chính năm 2024. Nội dung chủ yếu như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

Triển khai sâu rộng nội dung Kế hoạch số 177/KH-UBND nêu trên và Thể lệ Hội thi đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự thi đầy đủ 04 đợt thi. Định kỳ, báo cáo kết quả tham gia dự thi của cơ quan, đơn vị về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước 10 giờ ngày thứ hai tuần sau kế tiếp.

2. Đề nghị Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Ban Dân vận Huyện uỷ, Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ, Văn phòng Huyện uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Cựu Chiến binh huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, Liên đoàn Lao động huyện:

Triển khai sâu rộng nội dung Kế hoạch số 177/KH-UBND nêu trên và Thể lệ Hội thi đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị; đồng thời, tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, công chức tham gia dự thi đầy đủ 04 đợt thi để góp phần nâng cao chỉ số CCHC năm 2024 của huyện Quảng Điền.

3. Phòng Nội vụ:

- Có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện tham gia dự thi báo cáo UBND huyện định kỳ hàng tuần.

- Tham mưu UBND huyện khen thưởng cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương đạt kết quả thi tốt nhất và có tỷ lệ số người tham gia dự thi nhiều nhất. Đồng thời, đề xuất UBND huyện xem xét kết quả thi đua, khen thưởng trong năm 2024 đối với tập thể, cá nhân không tham gia dự thi đầy đủ qua các đợt làm ảnh hưởng đến tỷ lệ, thành tích chung của huyện (nếu có).

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Hướng dẫn đội ngũ giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn tham gia dự thi đầy đủ 04 đợt thi. Đồng thời, báo cáo kết quả dự thi của các trường học về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước 10 giờ ngày thứ hai tuần sau kế tiếp.

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện:

Có trách nhiệm đăng tải lên Trang thông tin điện tử và fapage của UBND huyện các nội dung liên quan đến triển khai tổ chức Hội thi và kết quả dự thi hàng tuần do Ban Tổ chức Hội thi công bố.

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện:

Tuyên truyền các nội dung của Hội thi CCHC năm 2024 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng, tham gia dự thi.

(Cí file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 27.203