Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 02 năm 2024
Ngày cập nhật 29/02/2024

Qua thống kê, rà soát, Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đã trễ hạn, sắp đến hạn nhưng chưa hoàn thiện và bàn giao kết quả đến Trung tâm Hành chính công huyện từ ngày 01/01/2024 đến ngày 29/02/2024, Trung tâm Hành chính công huyện (Trung tâm) đã tiếp nhận 1272 hồ sơ; số lượng, hình thức tiếp nhận cụ thể như sau:

+ Truyền thống: 652 hồ sơ;

+ Trực tuyến: 620 hồ sơ;

+ Tổng số hồ sơ đã giải quyết 1007 hồ sơ (trong đó: giải quyết đúng hẹn, trước hẹn 1001 hồ sơ, trễ hẹn 06 hồ sơ).

+ Tổng số hồ sơ đang giải quyết 265 hồ sơ (trong đó: đang giải quyết trong hạn 263 hồ sơ, quá hạn đang giải quyết 02 hồ sơ).

Kết quả giả quyết hồ sơ:

STT

Lĩnh vực

Tổng số

Hồ sơ đang giải quyết

Hồ sơ đã giải quyết

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

Tổng số

Đúng hạn

Trễ hạn

 

Tổng cộng

1272

265

263

2

1007

1001

6

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1

0

0

0

1

1

0

2

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

2

0

0

0

2

2

0

3

Công chức, viên chức

16

16

16

0

0

0

0

4

Đất đai

753

220

218

2

533

528

5

5

Đầu tư xây dựng

2

0

0

0

2

2

0

6

Giao dịch bảo đảm

285

3

3

0

282

282

0

7

Hộ tịch

26

5

5

0

21

20

1

8

Hoạt động xây dựng

34

6

6

0

28

28

0

9

Kinh doanh Khí

6

1

1

0

5

5

0

10

Lĩnh vực giáo dục trung học

1

0

0

0

1

1

0

11

Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ

1

0

0

0

1

1

0

12

Môi trường

2

2

2

0

0

0

0

13

Người có công

5

0

0

0

5

5

0

14

Quản lý tài sản công

4

1

1

0

3

3

0

15

Quy hoạch

5

1

1

0

4

4

0

16

Tài chính đầu tư

6

4

4

0

2

2

0

17

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

85

2

2

0

83

83

0

18

Thi đua - Khen thưởng

12

0

0

0

12

12

0

19

Thủy sản

1

0

0

0

1

1

0

20

Tổ chức phi chính phủ

1

0

0

0

1

1

0

21

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

24

4

4

0

20

20

0

 

Bài, ảnh: THÁI SƠN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.620.762
Truy câp hiện tại 8.880