Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 01 năm 2024
Ngày cập nhật 01/02/2024

Qua thống kê, rà soát, Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đã trễ hạn, sắp đến hạn nhưng chưa hoàn thiện và bàn giao kết quả đến Trung tâm Hành chính công huyện từ ngày 01/01/2024 đến ngày 25/01/2024, Trung tâm Hành chính công huyện (Trung tâm) đã tiếp nhận 558 hồ sơ; số lượng, hình thức tiếp nhận cụ thể như sau:

+ Truyền thống: 292 hồ sơ;

+ Trực tuyến: 266 hồ sơ;

+ Tổng số hồ sơ đã giải quyết 320 hồ sơ (trong đó: giải quyết đúng hẹn 114 hồ sơ, trước hẹn 320 hồ sơ, trễ hẹn 00 hồ sơ).

+  Tổng số hồ sơ đang giải quyết 235 hồ sơ (trong đó: đang giải quyết trong hạn 235 hồ sơ, quá hạn đang giải quyết 00 hồ sơ).

 

1. Kết quả giả quyết hồ sơ:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

559

320

206

114

0

235

235

0

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1

0

0

0

0

1

1

0

2

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

2

2

2

0

0

0

0

0

3

Công chức, viên chức

15

0

0

0

0

15

15

0

4

Đất đai

325

127

94

33

0

195

195

0

5

Đầu tư xây dựng

2

0

0

0

0

2

2

0

6

Giao dịch bảo đảm

122

121

59

62

0

0

0

0

7

Hộ tịch

8

8

3

5

0

0

0

0

8

Hoạt động xây dựng

7

2

1

1

0

5

5

0

9

Kinh doanh Khí

4

3

1

2

0

1

1

0

10

Người có công

4

2

2

0

0

2

2

0

11

Quản lý tài sản công

2

0

0

0

0

2

2

0

12

Quy hoạch

2

2

2

0

0

0

0

0

13

Tài chính đầu tư

1

0

0

0

0

1

1

0

14

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

40

37

27

10

0

3

3

0

15

Thi đua - Khen thưởng

10

10

9

1

0

0

0

0

16

Thủy sản

1

0

0

0

0

1

1

0

17

Tổ chức phi chính phủ

1

1

1

0

0

0

0

0

18

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

12

5

5

0

0

7

7

0

 

2. Hồ sơ yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung: 13 hồ sơ

Yêu cầu bổ sung 01 lần: 13 hồ sơ, trong đó:

- Lĩnh vực đất đai yêu cầu bổ sung 11 hồ sơ

- Phòng Lao động-TBXH 01 hồ sơ).

(Đính kèm phụ lục 01)

3. Hồ sơ chuyển xác minh: 06 hồ sơ, trong đó:

Lĩnh vực đất đai yêu cầu bổ sung 06 hồ sơ

(Đính kèm phụ lục 02)

4. Hồ sơ sắp đến hạn nhưng chưa giải quyết (04 hồ sơ):

 04 hồ sơ Chi nhánh VPĐKĐĐ đang thụ lý

 

STT

Số phiếu

Mức độ

Ngày nhận
Hẹn trả

Tên hồ sơ thủ tục

Tổ chức/ công dân

Trạng thái HS

Đang thực hiện

4

24.00230

2

11/01/2024
25/01/2024

Đăng ký biến động nhận thừa kế quyền sử dụng đất - thửa 400 (hẹn thuế: 23/01/2024)

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

Đang xử lý

Nguyễn Thị Tố Như

5

24.00173

2

09/01/2024
25/01/2024

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp đổi + đính chính), hẹn thuế: 17/01/2024

PHAN GIA QUÝNH

Liên thông

Nguyễn Thị Tố Như

6

23.06526

2

27/12/2023
26/01/2024

Đăng ký biến động nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp đổi - thửa 357, hẹn thuế: 03/11/2023

THÁI KHẮC HIỀN

Đang xử lý

Nguyễn Thị Tố Như

7

23.06657

3

01/11/2023
26/01/2024

Đăng ký biến động nhận thừa kế quyền sử dụng đất, cấp đổi (hẹn thuế: 09/11/2023)

CHẾ THỊ YẾN

Đang xử lý

Lê Lập

 

5. Hồ sơ quá hạn trả Thông báo thuế nhưng chưa chuyển thông tin thuế (00 hồ sơ):

          6. Hồ sơ sắp đến hạn chuyển thông tin thuế (00 hồ sơ):

 

Phụ lục 01

Danh sách hồ sơ yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ

(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 25/01/2024)

 

STT

Số PTN

Tên hồ sơ

Công dân tổ chức

Địa chỉ

Ngày nhận

Ngày hẹn trả

Ngày trả

 

 

 

 

 

 

 

 

1

000.00.35.H57-240108-0752

Đăng ký biến động nhận thừa kế quyền sử dụng đất, cấp đổi (hẹn thuế: 17/01/2024)

DƯƠNG THỊ KHAO

Thôn 3, xã Quảng Ngạn, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

08/01/2024

26/01/2024

 

2

000.00.35.H57-240108-1610

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất, hẹn thuế: 25/01/2024

Huỳnh Dờ

THÔN 3, Xã Quảng Công, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

16/01/2024

05/02/2024

 

3

000.00.35.H57-240104-1469

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hẹn thuế: 13/01/2024

TRƯƠNG VĂN LỆ

THÔN PHÚ LỄ

04/01/2024

24/01/2024

 

4

000.00.35.H57-231229-0588

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hẹn thuế: 10/01/2024

Hoàng Thống

Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

02/01/2024

19/01/2024

 

5

000.00.35.H57-240103-0467

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Đặng Dê

Thôn THà Lạc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

04/01/2024

07/02/2024

 

6

000.00.35.H57-240103-0899

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hẹn thuế: 13/01/2024

LÊ VĂN TRỌNG

Thôn Phò Nam, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

04/01/2024

24/01/2024

 

7

000.00.35.H57-240116-0984

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp, hẹn thuế: 25/01/2024

TRẦN ĐÌNH QUỐC

THÔN NHĨ TRUNG, Xã Gio Hải, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

16/01/2024

05/02/2024

 

8

000.00.35.H57-240117-0871

Đăng ký biến động nhận tặng cho quyền sử dụng đất, cấp đổi (hẹn thuế: 29/01/2024)

NGÔ ĐỨC PHƯƠNG

THÔN HÀ LẠC - Xã Quảng Lợi - Huyện Quảng Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế

18/01/2024

07/02/2024

 

9

000.00.35.H57-240109-1478

Đăng ký biến động nhận thừa kế quyền sử dụng đất, cấp đổi (hẹn thuế: 18/01/2024)

NGÔ THỊ HỒNG

THÔN 2 - Xã Quảng Ngạn - Huyện Quảng Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế

09/01/2024

29/01/2024

 

10

000.00.35.H57-240110-1217

Đăng ký biến động nhận thừa kế quyền sử dụng đất, hẹn thuế: 23/01/2024

HÀ THỊ THẾ

THÔN THỦY LẬP, XÃ QUẢNG LỢI, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - Xã Quảng Lợi - Huyện Quảng Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế

10/01/2024

25/01/2024

 

11

000.00.35.H57-240112-1056

Đăng ký biến động nhận thừa kế quyền sử dụng đất, cấp đổi, hẹn qk thuế: 23/01/2024

HOÀNG THỊ GÁI

THÔN PHÒ NAM A, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

12/01/2024

31/01/2024

 

12

000.00.35.H57-240115-1729

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Hồ Thúc Huynh

Đông Hồ, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

17/01/2024

27/02/2024

 

13

000.00.35.H57-240115-1094

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

trần huyên

THÔN 3, Xã Quảng Công, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

16/01/2024

21/02/2024

 

 

Phụ lục 02

Danh sách hồ sơ yêu cầu xác minh

(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 25/01/2024)

STT

Số PTN

Tên hồ sơ

Công dân tổ chức

Địa chỉ

Ngày nhận

Ngày hẹn trả

Ngày trả

 

 

 

 

 

 

 

 

1

000.00.35.H57-240108-1620

Thủ tục tách thửa, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp đổi (hẹn thuế: 31/01/2024)

Nguyễn Lực

Thôn Đức Trọng, Xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

08/01/2024

15/02/2024

 

2

000.00.35.H57-240108-1621

Thủ tục tách thửa, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp đổi (hẹn thuế: 31/01/2024)

Nguyễn Trà

Thôn Đức Trọng, xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

08/01/2024

15/02/2024

 

3

000.00.35.H57-240116-0806

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện, hẹn thuế: 05/02/2024 (nhận thừa kế, cấp đổi - trình ký UBND huyện)

Lê Văn Bách

Thôn Phú Lương A, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

16/01/2024

20/02/2024

 

4

000.00.35.H57-240102-0566

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (nhận thừa kế đại diện - cấp lại do mất), hẹn thuế: 11/01/2024

TRẦN HỮU PHÚ

Tổ 9, Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

02/01/2024

22/01/2024

 

5

000.00.35.H57-240103-0671

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện (nhận thừa kế đại diện), hẹn thuế: 23/01/2024

Đặng Ngọc

phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

03/01/2024

01/02/2024

 

6

000.00.35.H57-240109-0540

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nhận chuyển nhượng trước thời điểm 01/07/2014), hẹn thuế: 17/01/2024 - thửa 523

Trần Cuộc

Thôn Thanh Cần - Trọng Đức, Xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

09/01/2024

26/01/2024

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 26.312