F:\F_Portal\quangdien.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 07 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ Môi trường
Ngày cập nhật 28/10/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2562/QĐ-UBND Công bố danh mục 07 thủ tục hành chính (TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Theo đó, danh mục 07 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh gồm có: Thủ tục Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại; Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường ; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong  khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP); Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.599.160
Truy câp hiện tại 5.397