Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
2872 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
1302 /QÐ-UBND18/06/202118/06/2021xQUYẾT ĐỊNH Về việc thôi trả trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
1303 /QÐ-UBND18/06/202118/06/2021xQUYẾT ĐỊNH Về việc thôi trả trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
1301 /QÐ-UBND18/06/202118/06/2021xQUYẾT ĐỊNH Về việc thôi trả trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
1300 /QÐ-UBND18/06/202118/06/2021xQUYẾT ĐỊNH Về việc thôi trả trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
1299 /QÐ-UBND18/06/202118/06/2021xQUYẾT ĐỊNH Về việc thôi trả trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
917 /UBND17/06/202117/06/2021xV/v thực hiện Sơ đồ hướng dẫn cách ly phòng chống dịch COVID-19 ngày 15/6/2021
100 /TTr-UBND17/06/202117/06/2021xTỜ TRÌNH Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá để tính bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Quảng Điền
1296 /QÐ-UBND17/06/202117/06/2021xQUYẾT ĐỊNH Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:Nâng cấp công viên du lịch bến đò Cồn Tộc
916 /UBND17/06/202117/06/2021xV/v hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người đến/ở/về từ vùng dịch và F2
815 /UBND16/06/202116/06/2021xV/v tham mưu góp ý dự thảo Tờ tình, Nghị quyết quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã; mức phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ
912 /UBND16/06/202116/06/2021xV/v tham gia gópýdự thảo Đề án thực hiện quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP Chính phủ
908 /UBND15/06/202115/06/2021xV/v tham mưu xây dựng Báo cáo sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
1293 /QÐ-UBND15/06/202115/06/2021xQUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nƣớc thu hồi đất để thực hiện dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trƣởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng – giai đoạn 2, dự án thành phần Thừa Thiên Huế
1392 /QÐ-UBND15/06/202115/06/2021xQUYẾT ĐỊNH Về việc thôi trả trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
909 /UBND15/06/202115/06/2021xV/v đăng ký nhân sự thực hiện báo cáo chấm điểm chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương
129 /BC-UBND15/06/202115/06/2021xBÁO CÁO Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1279 /QÐ-UBND15/06/202115/06/2021xQUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất
1277 /QÐ-UBND15/06/202115/06/2021xQUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất
130 /BC-UBND15/06/202115/06/2021xBÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
116 /KH-UBND15/06/202115/06/2021xKẾ HOẠCH Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng mở rộng nút giao thông giữa tỉnh lộ 22 và Quốc lộ 49B; mở rộng tuyến tỉnh lộ 22 từ Quốc lộ 49B ra biển Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.185.051
Truy câp hiện tại 1.705