Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
1646 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
83 /UBND19/01/202119/01/2021xV/v tham mưu Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
82 /UBND19/01/202119/01/2021xV/v tham mưu Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
86 /UBND19/01/202119/01/2021xV/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
12 /KH-UBND19/01/202119/01/2021xKẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
81 /UBND18/01/202118/01/2021xV/v tham mưu cung cấp thông tin các chợ trên địa bàn huyện phục vụ triển khai công tác đánh giá nguycơ lây nhiễm dịch Covid-19
10 /KH-UBND15/01/202115/01/2021xKẾ HOẠCH Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2021
11/TTr-UBND15/01/202115/01/2021xTỜ TRÌNH Về việc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đối với cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc tổ chức triển khai và thực hiện Đề án 896, giai đoạn 2015-2020
77 /UBND15/01/202115/01/2021xV/v tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
72 /UBND15/01/202115/01/2021xV/v đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020
11 /TB-UBND15/01/202115/01/2021xTHÔNG BÁO Về việc hướng dẫn khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2021
09 /KH-UBND15/01/202115/01/2021xKẾ HOẠCH Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021
80 /UBND15/01/202115/01/2021xV/v phối hợp giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Ban Quản lý khu kinh tế,công nghiệp tỉnh
78 /UBND15/01/202115/01/2021xV/v tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
09 /BC-UBND15/01/202115/01/2021xBÁO CÁO Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tại Thông báo số 145/TB-HĐTĐ ngày 23/12/2020 của Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
08 /TTr-UBND15/01/202115/01/2021xTỜ TRÌNH Về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
73 /UBND15/01/202115/01/2021xV/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
09 /TTr-UBND15/01/202115/01/2021xTỜ TRÌNH Về việc đề nghị tiếp tục hỗ trợ cán bộ trẻ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học về làm việc tại HTX NN Quảng Thọ 2
10 /BC-UBND15/01/202115/01/2021xBáo cáo kết quả tập trung người lang thang trên địa bàn huyện năm 2020
75 /UBND14/01/202114/01/2021xV/v xây dựng Thông tư quy định chi tiết Luật Đất đai và Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
67 /UBND14/01/202114/01/2021xV/v đăng ký tài khoản nhập dữ liệu, kiểm tra, duyệt, quản trị Hệ thống thông tin theo chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.463.759
Truy câp hiện tại 631