Tìm kiếm tin tức
Liên kết Website
Chính Phủ
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
1090 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
61/KH-UBND25/06/201825/06/2018Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 (từ ngày 01/6 - 30/6/2018)
66/KH-UBND28/05/201828/05/2018Tổ chức các hoạt động hưởng ứng mùa du lịch biển năm 2018
64/KH-UBND25/05/201825/05/2018Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương Thế giới năm 2018
63/KH-UBND23/05/201823/05/2018Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2018
56 /KH-UBND17/05/201817/05/2018Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
498/UBND17/05/201817/05/2018V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em
52/KH-UBND14/05/201814/05/2018Tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
38/TB-UBND14/05/201814/05/2018Về việc hướng dẫn cơ cấu giống và lịch thời vụ gieo trồng các loại cây trồng chính vụ Hè Thu 2018
48/KH-UBND26/04/201826/04/2018Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường
04 /CT-UBND18/04/201818/04/2018Vê việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện
42/KH-UBND13/04/201813/04/2018Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2018
27/TB-UBND11/04/201811/04/2018Về kết luận UBND tại Hội nghị triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2018
41/KH-UBND10/04/201810/04/2018Tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
40/KH-UBND10/04/201810/04/2018Thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2018
38 /KH-UBND02/04/201802/04/2018Tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
38/KH-UBND02/04/201802/04/2018Tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
37/KH-UBND02/04/201802/04/2018Về chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Sịa và trung tâm các xã
30 /KH-UBND22/03/201822/03/2018Về kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2018
34/KH-UBND22/03/201822/03/2018Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện kỳ 2014 - 2018
29/KH-UBND20/03/201820/03/2018Tăng cường hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.270.805
Truy câp hiện tại 144