F:\F_Portal\quangdien.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân xen ghép thôn 2 và thôn 3, xã Quảng Ngạn
Ngày cập nhật 13/10/2022

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất tại khu dân xen ghép thôn 2 và thôn 3, xã Quảng Ngạn vào ngày 11/11/2022.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất tại khu dân xen ghép thôn 2 và thôn 3, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Số lô đất đấu giá: 17 lô đất (xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

2. Vị trí khu đất đấu giá: tại khu dân xen ghép thôn 2 và thôn 3, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

4. Nơi có tài sản đấu giá: tại khu dân xen ghép thôn 2 và thôn 3, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền.

5. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT

Ký hiệu

 lô đất

Diện

 tích

 (m²)

Khu vực/ Vị trí

Giá đất

cụ thể

(đồng/m²)

Giá

 khởi điểm

 (đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Tiền

đặt trước

(đồng)

Ghi chú

thửa đất

Khu dân cư xen ghép thôn 2(Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017)

1

T1088

162,0

Vị trí 2, Đường Quốc lô 49B, Từ điểm đầu nhà thờ họ Trần Văn (Lãnh Thuỷ) đến điểm cuối trường TH số 1 Quảng Ngạn (từ thửa đất số 245, tờ bản đồ 09 đến thửa đất số 538, tờ bản đồ 10)

3.000.000

486.000.000

19.000.000

97.200.000

 

2

T1089

160,0

3.000.000

480.000.000

19.000.000

96.000.000

 

3

T1078

162,0

3.000.000

486.000.000

19.000.000

97.200.000

 

4

T1079

165,0

3.000.000

495.000.000

20.000.000

99.000.000

 

Khu dân cư xen ghép thôn 3 (Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2021)

5

T535

161,5

Vị trí 2, tuyến Quốc lộ 49B, từ điểm cuối giáo xứ Linh Thuỷ đến giáp ranh xã Quảng Công (từ thửa đất số 05, tờ bản đồ 17 đến thửa đất số 278, tờ bản đồ 17)

3.000.000

484.500.000

19.000.000

96.900.000

 

6

T536

164,8

3.150.000

519.120.000

21.000.000

103.800.000

2 mặt tiền

7

T537

211,2

3.150.000

665.280.000

27.000.000

133.100.000

2 mặt tiền

8

T538

187,3

3.000.000

561.900.000

22.000.000

112.400.000

 

9

T539

184,4

3.000.000

553.200.000

22.000.000

110.600.000

 

10

T540

181,5

3.000.000

544.500.000

22.000.000

108.900.000

 

11

T541

178,5

3.000.000

535.500.000

21.000.000

107.100.000

 

12

T542

175,6

3.000.000

526.800.000

21.000.000

105.400.000

 

13

T543

172,6

3.000.000

517.800.000

21.000.000

103.600.000

 

14

T544

169,7

3.000.000

509.100.000

20.000.000

101.800.000

 

15

T545

166,8

3.000.000

500.400.000

20.000.000

100.100.000

 

16

T546

224,9

3.000.000

674.700.000

27.000.000

134.900.000

 

17

T548

222,3

3.150.000

700.245.000

28.000.000

140.000.000

2 mặt tiền

TỔNG

3050,1

 

 

9.240.045.000

 

1.848.000.000

 

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

- Bước giá tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016. Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Các lô đất từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ/lô.

- Các lô đất từ trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

 (Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 08/11/2022 tại khu dân xen ghép thôn 2 và thôn 3, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 08/11/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và UBND xã Quảng Ngạn.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC; địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế và UBND xã Quảng Ngạn.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 08/11/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC. Từ 08h00 đến 11h00 ngày 08/11/2022, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tiếp nhận hồ sơ tại Hội trường UBND xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 08/11/2022 cho đến 17h00 ngày 10/11/2022. (Tiền đặt trước phải được xác nhận có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC trước 17h00 ngày 10/11/2022). Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào các tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC như sau:

- Số tài khoản: 5511.0001.677.999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế. (BIDV)

- Số tài khoản: 116604155999 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế. (Vietinbank)

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 11/11/2022.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền; Công ty Đấu giá Hợp danh số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.599.084
Truy câp hiện tại 5.371