F:\F_Portal\quangdien.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu dân cư xen ghép thôn Thanh Hà, xã Quảng Thành
Ngày cập nhật 13/10/2022

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Thanh Hà, xã Quảng Thành vào ngày 04/11/2022.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Thanh Hà, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 14 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Thanh Hà, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền. (xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

2. Tổng diện tích khu đất: 2.223,6m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:

STT

 hiệu

đất

Diện

tích

(m2)

Khu vực - vị trí

Giá đất

cụ thể

 (đồng/m2)

Giá

 khởi điểm

(đồng)

Tiền

đặt trước

(đồng)

Bước giá

(đồng)

Khu dân cư xen ghép thôn Thanh Hà (Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021)

1

T1161

163,3

Vị trí 1, Tuyến đường phía Tây: từ Tỉnh lộ 4 (nhà bà Phan Thị Hoa) đến Tỉnh lộ 4 (cống ThâmĐiền) (từ thửa số 891, tờ bản đồ số 21 đến thửa số 188, tờ bản đồ số 16)

5.000.000

816.500.000

163.300.000

33.000.000

2

T1162

143,2

5.000.000

716.000.000

143.200.000

29.000.000

3

T1163

132,1

5.000.000

660.500.000

132.100.000

26.000.000

Khu dân cư xen ghép thôn Thanh Hà (Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021)

4

T519

159,3

Khu vực 1, vị trí 1

3.000.000

477.900.000

95.600.000

19.000.000

5

T520

156,2

Khu vực 1, vị trí 1, 2 mặt tiền

3.150.000

492.030.000

98.400.000

20.000.000

6

T521

177,6

Khu vực 1, vị trí 1

3.000.000

532.800.000

106.600.000

21.000.000

7

T522

170,4

3.000.000

511.200.000

102.200.000

20.000.000

8

T523

150,0

3.000.000

450.000.000

90.000.000

18.000.000

9

T524

149,7

3.000.000

449.100.000

89.800.000

18.000.000

10

T525

150,7

3.000.000

452.100.000

90.400.000

18.000.000

11

T526

151,9

3.000.000

455.700.000

91.100.000

18.000.000

12

T527

153,0

3.000.000

459.000.000

91.800.000

18.000.000

13

T528

176,8

3.000.000

530.400.000

106.100.000

21.000.000

14

T529

189,4

Khu vực 1, vị trí 1, 2 mặt tiền

3.150.000

596.610.000

119.300.000

24.000.000

Tổng

2.223,6

   

7.599.840.000

1.519.900.000

 

- Ghi chú: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

 - Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Cá nhân, hộ gia đình không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu

 (đồng/hồ sơ/lô)

1

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

2

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 01/11/2022 tại khu dân cư xen ghép thôn Thanh Hà, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 01/11/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc UBND xã Quảng Thành.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá; giấy CMND/CCCD, sổ hộ khẩu của vợ chồng: 02 bản sao (Trường hợp 02 vợ chồng khác hộ khẩu nộp kèm giấy Đăng khí kết hôn; Trường hợp độc thân nộp kèm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân)

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 01/11/2022.

- Tại UBND xã Quảng Thành: từ 08h00 đến 11h00 ngày 01/11/2022.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 01/11/2022 đến 17h00 ngày 03/11/2022.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 500270406001715 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế.

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 03/11/2022.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 04/11/2022.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền – Số 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 2, 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website: chuoigiatri.com.vn./.

Tập tin đính kèm:
Phan Lê Quang Vũ - Trung tâm Phát triển quỹ đất
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.599.546
Truy câp hiện tại 5.538