Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Mặt trận Quảng Điền triển khai tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán quỹ “Vì người nghèo” MisaFalcon
Ngày cập nhật 27/09/2022

          Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác kế toán Quỹ "Vì người nghèo". Đại diện lãnh đạo ủy ban MTTQ Việt Nam và cán bộ làm công tác kế toán Quỹ “Vì người nghèo” của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự Hội nghị.

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn về nội dung công tác kế toán Quỹ “Vì người nghèo”; hướng dẫn các quy trình, hồ sơ, thủ tục có liên quan đến công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Đại diện Công ty Cổ phần Misa – đơn vị cung cấp phần mềm  kế toán quỹ “Vì người nghèo” đã trao đổi, hướng dẫn việc sử dụng phần mềm kế toán MisaFalcon cho Quỹ “Vì người nghèo” các xã, thị trấn. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, đặt ra các tình huống thực tế phát sinh tại địa phương để giải quyết. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận cấp xã cũng như Kế toán Quỹ “Vì người nghèo” các xã, thị trấn nắm vững các kiến thức chuyên môn để thực hiện đảm bảo theo quy định.

        Hội nghị lần này được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, phương pháp quản lý và thực hiện công tác kế toán Quỹ “Vì người nghèo” các cấp theo Thông tư 103/2018/TT-BTC được khoa học và chính xác, đảm bảo công tác hạch toán để có báo cáo tổng hợp nhanh, chính xác, đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý Quỹ; đồng thời linh hoạt sử dụng các phần mềm quản lý để mang lại hiệu quả tốt nhất góp phần cho công tác quản lý Quỹ “Vì người nghèo” của các cấp của MTTQ ngày càng được thực hiện chặt chẽ, minh bạch./. 

 

PL
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.647.625
Truy câp hiện tại 4.896