Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Mặt trận huyện Quảng Điền hỗ trợ xây dựng 18 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 20/05/2022

           Từ đầu năm đến nay, từ nhiều nguồn huy động được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Điền đã và đang hỗ trợ xây dựng 18 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng kinh phí  750.000.000đ.

             Trong đó Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ xây dựng 03 nhà trị giá 120.000.000đ gồm các hộ Bà Nguyễn Thị Lộc (Đông Lâm, Quảng Vinh), Trần Thanh Chạy (Cổ Tháp, Quảng Vinh) và Nguyễn Thắng (Thủ Lễ 3, Quảng Phước). Quỹ “Vì người nghèo” huyện hỗ trợ xây dựng 13 nhà, mỗi nhà 40.000.000đ gồm: Trần Văn Cẩn (Hà Đồ - Phước Lập xã Quảng Phước); Phạm Thị Sâm và Lê Thị Con (Thôn Phú Lương B, xã Quảng An), Lê Văn Chuân (Quán Hòa, xã Quảng Thành), Đặng Thị Cấy (Ngư Mỹ Thạnh, Quảng Lợi), Hồ Thị Đủ (Cư Lạc, Quảng Lợi), Trần Cứ (Tráng Lực, Thị trấn Sịa), Võ Thị Don (Thôn 2, xã Quảng Công), Dương Thị Ta (Thôn 4, Quảng Công), Trương Thị Oanh (Phú Lễ, Quảng Phú), Trần Thị Thất (Nam Phù-Nho Lâm, xã Quảng Phú), Hồ Diệu (Phổ Lại, Quảng Vinh) và Hoàng Thị Đê (Vĩnh Tu, Quảng Ngạn). Riêng hộ Bà Trần Thị Khá ở thôn Niêm Phò xã Quảng Thọ được Cụm thi đua Mặt trận các tỉnh Bắc Trung Bộ hỗ trợ 60.000.000đ để xây dựng Nhà đại đoàn kết.

Nghiệm thu và bàn giao Nhà đại đoàn kết cho hộ bà Lê Thị Con ở xã Quảng An

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao bảng hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho Bà Nguyễn Thị Lộc ở Quảng Vinh

Hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho Bà Dương Thị Ta ở xã Quảng Công.

           Ngoài ra, tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng công ty Điện lực miền Trung, Mặt trận huyện Quảng Điền đã phối hợp với địa phương hỗ trợ xây dựng 01 nhà ”đại đoàn kết” cho hộ Ông Phan Chu ở thôn Trung Lảng, xã Quảng Thái với kinh phí 50.000.000đ.

           Đến thời điểm này, đã có 6 nhà xây dựng hoàn thành; 10 nhà đã khởi công và tạm ứng 50% kinh phí, còn 01 nhà ở Quảng Ngạn dự kiến tháng 6 sẽ khởi công xây dựng.

           Ngoài việc hỗ trợ xây dựng mới, cũng trong 4 tháng đầu năm, Mặt trận huyện Quảng Điền đã hỗ trợ sửa chữa 4 nhà xuống cấp trầm trọng với mức 10.000.000đ/nhà từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” Huyện.

Hỗ trợ sữa chữa nhà ở cho Bà Lê Thị Tám ở xã Quảng An.

           Việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện luôn được quan tâm của các cấp, các ngành nhằm giúp đỡ các hộ khó khăn có nhà ở ổn định, tránh được mưa bão góp phần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

PL
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.168.529
Truy câp hiện tại 6.187