Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022
Ngày cập nhật 04/11/2022

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và Hợp đồng 68 năm 2022; Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và Hợp đồng 68 năm 2022.

Trên cơ sở Biên bản họp ngày 02/11/2022 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 về kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 tại vòng 1.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 thông báo triệu tập các thí sinh (có danh sách trích ngang kèm theo) đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022: Đúng vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 17/11/2022, đến tại Hội trường Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền để tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022.

Hội đồng Tuyển dụng thông báo đến các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 để biết và tham gia kỳ phỏng vấn, kiểm tra sát hạch đảm bảo thời gian quy định./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.397.974
Truy câp hiện tại 2.949