Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
Ngày cập nhật 26/10/2022

UBND huyện Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất, cụ thể như sau:

UBND huyện Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 04 người, trong đó:

- Chỉ tiêu viên chức làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện: 02 người.

- Chỉ tiêu viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất: 02 người.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển:

* Đối với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện: Người đăng ký dự tuyển có bằng Đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo văn học, thể dục thể thao, nghệ thuật, kỹ thuật, thuyết minh.

* Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất: Người đăng ký dự tuyển có bằng Đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo quản lý đất đai, xây dựng, luật.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ trình độ B trở lên của một trong năm ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức và Trung Quốc.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ Tin học ứng dụng A trở lên.

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

+ Có dị dạng về hình thể;

+ Phát âm và chữ viết không rõ ràng; trường hợp đã được tuyển dụng nếu phát hiện thấy vi phạm một trong các quy định nêu trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

III. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển gồm

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020);

+ 02 ảnh (cỡ 4x6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

2. Thời hạn nộp hồ sơ

Từ 8 giờ, ngày 25/10/2022 đến hết 17 giờ 30 phút, ngày 24/11/2022, vào giờ hành chính của các ngày làm việc (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật và các ngày lễ).

3. Địa điểm nhận hồ sơ

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 01 đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

4. Lệ phí xét tuyển

 Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện sẽ có thông báo cụ thể và tiến hành thu lệ phí xét tuyển sau khi kết thúc thời gian thu nhận hồ sơ.

IV. NI DUNG, HÌNH THỨC TUYN DỤNG

1. Nội dung, hình thức tuyển dụng viên chức bằng phương thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Thời gian: 30 phút.

2. Xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện:

+ Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

- Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng bổ sung Phiếu lý lịch tư pháp để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển đồng thời quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề cùng vị trí.

V. TỔ CHỨC PHỎNG VẤN, KIỂM TRA SÁT HẠCH

1. Danh mục tài liệu ôn tập sẽ được UBND huyện thông báo sau và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện.

2. Nội dung chi tiết có trong Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện; đăng tải tại Trang thông tin điện tử của UBND huyện:http://quangdien.thuathienhue.gov.vn; được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.598.691
Truy câp hiện tại 5.227