Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và Hợp đồng 68 năm 2022
Ngày cập nhật 23/09/2022

UBND huyện Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện và Hợp đồng 68 vào làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trường Mầm non Quảng Phước cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 04 người, trong đó:

a) Chỉ tiêu viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện: 01 người.

b) Chỉ tiêu Hợp đồng 68: 03 người.

- Chỉ tiêu Hợp đồng 68 vào làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện: 02 người, trong đó 1 người làm công tác lễ tân đối ngoại và 01 người làm Bảo vệ cơ quan.

- Chỉ tiêu hợp đồng bảo vệ tại Trường Mầm non Quảng Phước: 01 người.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Điều kiện đăng ký dự tuyển đối với viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Lịch sử trở lên;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

+ Có dị dạng về hình thể;

+ Phát âm và chữ viết không rõ ràng; Trường hợp đã được tuyển dụng nếu phát hiện thấy vi phạm một trong các quy định nêu trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

b) Điều kiện đăng ký dự tuyển đối với Hợp đồng 68:

Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển vào vị trí Hợp đồng 68 làm công tác bảo vệ tại Trường Mầm non Quảng Phước; Hợp đồng 68 làm công tác bảo vệ và Lễ tân đối ngoại tại Văn phòng HĐND và UBND huyện:

- Là công dân Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18;

- Có đủ sức khỏe để làm việc theo yêu cầu của công việc;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có năng lực để hoàn thành công việc;

- Có trình độ học vấn từ Trung học cơ sở trở lên;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

- Các điều kiện khác: Người ứng tuyển vị trí Hợp đồng 68 làm công tác lễ tân đối ngoại có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên nữ.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

b) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng Hợp đồng 68:

Việc tuyển dụng Hợp đồng 68 được ưu tiên theo thứ tự sau: Bản thân là anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ 02 năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu người dự tuyển thuộc đối tượng có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được xem xét một chế độ ưu tiên cao nhất.

III. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển

- Hồ sư dự tuyển viên chức gồm:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020);

+ 02 ảnh (cỡ 4x6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

- Hồ sơ dự tuyển Hợp đồng 68 gồm:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020);

+ 02 ảnh (cỡ 4x6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp (Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 12 tháng, tính đến ngày kết thúc nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển);

+ Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.

2. Thời hạn nộp hồ sơ

Từ 8 giờ, ngày 26/9/2022 đến hết 17 giờ 30 phút, ngày 25/10/2022, vào giờ hành chính của các ngày làm việc (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật và các ngày lễ).

3. Địa điểm nhận hồ sơ

- Đối với các vị trí dự tuyển là viên chức sự nghiệp giáo dục: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 01 đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Đối với các vị trí dự tuyển là Hợp đồng 68: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền (số 2, kiệt 2, đường Nguyễn Kim Thành, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

4. Lệ phí xét tuyển

 Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và Hợp đồng 68 huyện sẽ có thông báo cụ thể và tiến hành thu lệ phí xét tuyển sau khi kết thúc thời gian thu nhận hồ sơ.

IV. NI DUNG, HÌNH THỨC TUYN DỤNG

1. Nội dung, hình thức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bằng phương thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Thời gian: 30 phút.

2. Nội dung, hình thức tuyển dụng Hợp đồng 68

Việc tuyển dụng biên chế Hợp đồng 68 vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị thực hiện theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển dựa trên hồ sơ đăng ký tuyển dụng. Trong đó, căn cứ vào các tiêu chí như: Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, lý lịch nhân thân, tình trạng sức khỏe, nơi đăng ký thường trú và các chế độ ưu tiên theo quy định. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng tuyển dụng có thể phỏng vấn trực tiếp để xác định người trúng tuyển.

Nội dung chi tiết có trong Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện; đăng tải tại Trang thông tin điện tử của UBND huyện: http://quangdien.thuathienhue.gov.vn; được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện, Trường Mầm non Quảng Phước.

UBND huyện thông báo để những người có nhu cầu xin việc, đến liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển dụng.

Đính kèm Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện, Thông báo số 159/TB-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện./.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.455.242
Truy câp hiện tại 123