Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022
Ngày cập nhật 12/08/2022

Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022;

Căn cứ Quyết số 1978/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện  về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 thông báo đến các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 (có danh sách kèm theo) một số nội dung sau:

 

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 09 tháng 8 năm 2022 đến ngày 08 tháng 9 năm 2022, các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 phải đến Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng (01 bộ) bao gồm :

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ (có công chức, chứng thực) theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (Sở Tư pháp).

c) Bản sao (có chứng thực) sổ bảo hiểm xã hội (nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và có chuyên ngành đào tạo,  vị trí công tác trước khi tuyển dụng phù hợp với vị trí dự tuyển).

2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

(Thông tin chi tiết tại Thông báo số 10/TB-HĐTD ngày 09/8/2022 đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.820.203
Truy câp hiện tại 2.429