Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022
Ngày cập nhật 04/08/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022;

Trên cơ sở Biên bản kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022, tại vòng 01, ngày 01/8/2022 của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022, thông báo triệu tập các thí sinh (có danh sách trích ngang kèm theo) đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022: Đúng vào lúc 7 giờ 00 phút, ngày 09/8/2022, đến tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để tham dự phỏng vấn kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022.

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022./.

(Thông tin chi tiết tại Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 01/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.168.162
Truy câp hiện tại 6.044