Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Điền triển khai cho vay phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP
Ngày cập nhật 04/05/2022

 

 

              Theo đó, trong đợt này NHCSXH huyện Quảng Điền được phân bổ nguồn vốn cho vay của 03 chương trình với tổng số vốn 7.500 triệu đồng để cho vay phục hồi và phát triển kinh tế, cụ thể như sau:

            1. Cho vay chương trình Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ, với tổng nguồn vốn được phân bổ là 4.000 triệu đồng.

           2. Cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và khoản 10, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ với tổng nguồn vốn được phân bổ là 3.000 triệu đồng.

           3. Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập với tổng nguồn vốn được phân bổ là 500 triệu đồng.

           Sau khi có ý kiến của Tổng giám đốc NHCSXH về việc cho phép giải ngân các nguồn vốn thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, NHCSXH huyện đã triển khai cho vay đến 21 khách hàng, với số tiền 1.000 triệu đồng. Trong đó, có 20 khách hàng được vay vốn cho vay giải quyết việc làm với số tiền 990 triệu đồng và 01 khách hàng được vay vốn để mua máy tính phục vụ học tập trực tuyến.

           Trong thời gian tới, NHCSXH huyện Quảng Điền tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương, các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác giải ngân kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, không để tồn đọng vốn, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế địa phương.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.147.400
Truy câp hiện tại 3.531