Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền: Hội nghị giao ban Khối Đảng quý I năm 2022
Ngày cập nhật 06/04/2022

Sáng ngày 05/4/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối Đảng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị; Lãnh đạo các Ban, UBKT, Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện.

Trong Quý I/2022, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, bám sát chương trình công tác của Huyện ủy năm 2022 để tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực tuyên truyền, tham mưu triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và huyện. Quan tâm nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh - tế xã hội; giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy của các Ban của Đảng và Trung tâm Chính trị huyện. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Chủ động bám sát kế hoạch, chương trình công tác của Huyện ủy để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra; tăng cường công tác đi cơ sở để nắm bắt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện; rà soát đội ngũ cán bộ để kịp thời tham mưu cho Thường trực Huyện ủy bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cho phù hợp; tham mưu thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Huyện ủy đã đề ra; tăng cường nắm tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và các vấn đề bức xúc trong nhân dân, các vụ việc phức tạp liên quan đến công tác tôn giáo. Tiếp tục tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
 
Thái Lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.201.253
Truy câp hiện tại 2.362