Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Điền triển khai đối chiếu, phân loại nợ
Ngày cập nhật 18/02/2022

            Thực hiện Văn bản số 10726/NHCS-HD ngày 19/11/2021 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quảng Điền bắt đầu triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ năm 2021 theo Công văn số 10726/NHCS-QLN ngày 19/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH.

            Việc đối chiếu, phân loại nợ được NHCSXH huyện tiến hành thực hiện theo định kỳ 3 năm/lần nhằm kiểm kê nợ, đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách và giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm được thực trạng nợ đã cho vay, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. NHCSXH huyện sẽ trực tiếp thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ đến 100% khách hàng có dư nợ gốc và nợ lãi phát sinh đến thời điểm cuối ngày 31/12/2021. Trong quá trình thực hiện đối chiếu nợ, phân loại nợ cán bộ NHCSXH được phân công phải kết hợp với việc tuyên truyền, phổ biến về mục đích, quyền lợi và nghĩa vụ khi vay vốn NHCSXH để hộ vay hiểu và chấp hành tốt khi có quan hệ tín dụng với NHCSXH, cụ thể như: sử dụng vốn đúng mục đích, gửi tiền tiết kiệm theo đúng cam kết, trả nợ khi đến hạn… Thời gian triển khai thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/5/2022.

             NHCSXH huyện đã thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 và chỉ đạo của chính quyền địa phương về phòng chống dịch để chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ thích ứng an toàn, linh hoạt phù hợp với thực tế trên địa bàn. Trong quá trình đối chiếu, phân loại nợ phải tuân thủ nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 và có biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch cho khách hàng và cán bộ NHCSXH.

             Tính đến thời điểm 31/12/2021, tổng dư nợ tại NHCSXH huyện Quảng Điền đạt 340.096 triệu đồng với 9.338 khách hàng đang còn vay vốn. Sau khi đã hoàn thành đối chiếu, phân loại nợ đối với khách hàng vay vốn, NHCSXH huyện phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức tổng kết, đánh giá thực trạng tín dụng của từng địa bàn xã, thị trấn nhằm đề ra giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.685.464
Truy câp hiện tại 2.439