Tìm kiếm tin tức


TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Điền triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ năm 2021
Ngày cập nhật 06/05/2021

                 

                Thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn nghiệp vụ năm 2021, sáng ngày 27/4/2021, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Điền, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách cho đối tượng là Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

           Tại Hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã truyền đạt các nội dung cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong hoạt động tín dụng chính sách cũng như các chủ trương, chính sách, chương trình tín dụng được triển khai trên địa bàn. Qua đó, giúp cho Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nắm rõ hơn các nội dung công việc trong công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách.

           Tính đến ngày 27/4/2021, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 341.345 triệu đồng, được phủ khắp ở 96/96 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, với 247 Tổ TK & VV, hơn 9.500 hộ còn dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07% tổng dư nợ trên địa bàn. Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp tời đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy được hiệu quả, chất lượng tín dụng chính sách ngày càng được nâng lên.

           Trong thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác làm tốt hơn nữa công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.759.832
Truy câp hiện tại 6.617