Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Tiết kiệm và Vay vốn
Ngày cập nhật 09/03/2021

            Đến 31/12/2020, trên địa bàn huyện có 247 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn trải khắp trên địa bàn các xã, thị trấn, tại 96 thôn, Tổ dân phố, quản lý 322 tỷ đồng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH).

           Chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn ngày càng được nâng cao, 247/247 Tổ được xếp loại Tốt, Khá; trong đó có 241 Tổ xếp loại Tốt (chiếm 97,5%), 06 Tổ xếp loại Khá (chiếm 2,5%), không có Tổ xếp loại Trung bình, Yếu.

           Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Tổ Tiết kiệm và Vay vốn vẫn còn một số tồn tại cần chấn chỉnh và khắc phục. Ngày 04/02/2021, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Văn bản số 1466/NHCS-TDNN về việc rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ Tiết kiệm và Vay vốn.

           Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ phối hợp cùng các Hội, đoàn thể nhận ủy thác, chỉ đạo 100% Tổ Tiết kiệm và Vay vốn trên địa bàn huyện phải tiến hành họp Tổ Tiết kiệm và Vay vốn để rà soát, chấn chỉnh lại những tồn tại trong hoạt động của Tổ; công tác rà soát, sắp sếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ Tiết kiệm và Vay vốn phải hoàn thành trước ngày 31/5/2021.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.630.694
Truy câp hiện tại 566