Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng
Ngày cập nhật 04/10/2018

Ngày 04/9/2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 3648/QĐ-BQP về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2018. 

Theo Quyết định này, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng gồm có 02 thủ tục hành chính, đó là: thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ đối với người Việt Nam có công với cách mạng; chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” đối với người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, dân công hỏa tuyến đang định cư ở nước ngoài không ủy quyền cho nhân thân ở trong nước kê khai, nhận chế độ và thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho nhân thân ở trong nước kê khai, nhận chế độ./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.424.402
Truy câp hiện tại 2.280