Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 16/11/2022

Ngày 06  tháng 6 năm 2022, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 1440/QĐ-UBND về việc Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.599.611
Truy câp hiện tại 5.565