Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2022
Ngày cập nhật 16/11/2022

Ngày 05 tháng 1 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND Thực hiện cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2022

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.599.522
Truy câp hiện tại 5.529