Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 15/11/2022

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2654/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu huyện Quảng Điền

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.397.065
Truy câp hiện tại 2.597