Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công văn trang cấp thiết bị phục vụ kiểm soát dịch Covid-19
Ngày cập nhật 18/10/2021

Ngày 07 tháng 10 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công văn số 1798/UBND về việc triển khai “Thẻ kiểm soát dịch bệnh”

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.256.065
Truy câp hiện tại 2.482
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.256.065
Truy câp hiện tại 2.482