Tìm kiếm tin tức
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ với các tổ chức Hội, đoàn thể cấp huyện
Ngày cập nhật 02/08/2021

Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và các tổ chức Hội, đoàn thể cấp huyện nhận ủy thác đã tổ chức giao ban định kỳ lần thứ III năm 2021, nhằm đánh giá kết quả hoạt động ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai 6 tháng cuối năm 2021.

            Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Ngân hàng chính sách huyện đã phối hợp tốt với các tổ chức Hội, đoàn thể trên địa bàn huyện quản lý tốt nguồn vốn ủy thác, chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, bền vững, nguồn vốn chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy được hiệu quả. Tổng dư nợ của Ngân hàng chính sách huyện đến 30/6/2021, đạt 341.692 triệu đồng, trong đó dư nợ ủy thác là 341.294 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,9% trên tổng dư nợ, với 9.449 hộ, 247 Tổ TK&VV đang còn dư nợ. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã phối hợp giải ngân 80.052 triệu đồng, cho 2.305 lượt khách hàng được vay vốn.

          Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021, Ngân hàng chính sách huyện và các tổ chức Hội, đoàn thể cấp huyện tiếp tục tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Ngân hàng chính sách xã hội huyện và các hội nhận ủy thác chuyển tải nguồn vốn vay đến các đối tượng thụ hưởng kịp thời. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các đối tượng thụ hưởng, trong đó tập trung tuyên truyền chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất kinh doanh, góp phần vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Các tin khác
Xem tin theo ngày