Tìm kiếm tin tức
Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giao ban quý II, năm 2021
Ngày cập nhật 19/07/2021

             Ngày 16/7/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị giao ban quý II năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện chủ trì Hội nghị và các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

               Theo đánh giá của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt kết quả đáng khích lệ. Tổng dư nợ đạt 341.682 triệu đồng, tăng 19.498 triệu đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay đến 30/6/2021: đạt 82.052 triệu đồng, với 2.305 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 62.554 triệu đồng, bằng 96,4% so với cùng kỳ năm 2020. Huy động tiền gửi đạt 46,5% so với kế hoạch năm. Chất lượng tín dụng được nâng lên rõ rệt, hoạt động của các Tổ tiết kiệm và Vay vốn trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Hiện nay, toàn huyện có 06/11 xã không có nợ quá hạn, chiếm tỷ lệ 54,5%. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp rà soát khách hàng vay vốn bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan để lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng đã lập hồ sơ trình Trung ương đề nghị xử lý rủi ro đợt 1, năm 2021 cho 01 khách hàng với số tiền 10.255.524 đồng (trong đó, gốc: 8.000.000 đồng; lãi: 2.255.524 đồng).

              Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021; chỉ rõ những khó khăn, tồn tại cần tháo gỡ, khắc phục trong thời gian đến; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện, cụ thể: Tiếp tục thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021. Tập trung đôn đốc xử lý thu hồi đối với các món nợ xấu, nợ quá hạn, làm lành mạnh hóa chất lượng tín dụng trên địa bàn, phối hợp chặt chẻ với chính quyền địa phương, đoàn thể để bám sát tình hình các hộ bỏ đi khỏi nơi cư trú; hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban đại diện NHCSXH năm 2021. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín dụng ưu đãi, đặc biệt là nguồn vốn xuất khẩu lao động, tạo việc làm, cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất  cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 để người dân và các tổ chức, doanh nghiệp được biết và tham gia vay vốn./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày