Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Ngày cập nhật 14/09/2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa  lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

 

Theo đó, có 35 thủ tục hành chính chuẩn hóa  lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đó là: Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục; Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục; Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại; Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở; Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường); Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú; Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục; Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú; Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú; Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục; Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục; Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại; Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học; Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học); Thành lập trung tâm học tập cộng đồng; Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại; Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục; Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục; Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục; Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại; Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập; Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở; Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu; Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập; Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập; Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở; Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở; Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở; Chuyển trường đối với học sinh tiểu học; Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi; Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.428.291
Truy câp hiện tại 506