Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chuyển đổi số >> Các văn ban chuyên chuyển đổi số
Ngày 11 tháng 10 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2228/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tủ, Chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền  
Ngày 01 tháng 12 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về việc triển khai chương trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền năm 2021  
Ngày 07 tháng 10 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công văn số 1798/UBND về việc triển khai “Thẻ kiểm soát dịch bệnh”  
Ngày 28 tháng 9 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công văn số 1750/UBND về việc triển khai “Thẻ kiểm soát dịch bệnh”  
Ngày 17 tháng 9 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công văn số 1681/UBND về việc triển khai “Thẻ kiểm soát dịch bệnh”  
Ngày 20 tháng 9 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Giấy mời số 191/GM-UBND về việc hướng dẫn triển khai “Thẻ kiểm soát dịch bệnh”  
Ngày 28 tháng 6 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.576.446
Truy câp hiện tại 1.783