Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chuyển đổi số >> Xã hội số
Trong thời gian vừa qua, một hoạt động mới đã được phát động nhằm thúc đẩy chuyển đổi số xuất phát từ người dân, tiếp cận người dân và vì lợi ích của nhân dân. Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) chính là hoạt...
Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) nhằm nhằm xây dựng một Luật thống nhất, tạo một hành lang pháp lý hoàn thiện để thực hiện chuyển đổi các hoạt động...
Theo Bộ TT&TT, thời gian qua, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao đã được đẩy mạnh, góp phần duy trì việc cung cấp dịch vụ của các cơ quan Nhà nước trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Hầu hết các dịch vụ công...

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.195.309
Truy câp hiện tại 335