Thông báo về việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước
Ngày cập nhật 21/09/2021

     Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo số 4740/TB-KBNN ngày 16/9/2021 về việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước.

 

     Để có cơ sở cải thiện chất lượng phục vụ đơn vị, tổ chức và cá nhân, Kho bạc Nhà nước tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước tại Ứng dụng khảo sát, đánh giá được mở trên Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước từ ngày 28/928/10/2021.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân quan tâm tham gia đánh giá để giúp Kho bạc Nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của đơn vị, tổ chức và cá nhân.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày