Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 13, HĐND huyện khóa XI
Ngày cập nhật 06/06/2024

CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI  KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 13, HĐND HUYỆN KHÓA XI

STT

Trích yếu

Tải về

1

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

2 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2024
3 Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
5 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.135.690
Truy câp hiện tại 21.244