Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14, HĐND huyện khóa XI
Ngày cập nhật 29/05/2024

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 14, HĐND HUYỆN KHÓA XI

STT

Trích yếu

Tải về

1

Chương trình kỳ họp lần thứ 14, HĐND huyện khóa XI

Tờ trình+Báo cáo thẩm tra

2

Tờ trình về việc đề nghị bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Phụ lục bổ sung bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

3

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương

4

Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 04 phòng học bộ môn và Nhà đa năng Trường THCS Nguyễn Hữu Đà, huyện Quảng Điền

5

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 04 phòng học bộ môn và Nhà đa năng Trường THCS Nguyễn Hữu Đà, huyện Quảng Điền

Dự thảo Nghị quyết

6

Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương

7

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 04 phòng học bộ môn và Nhà đa năng Trường THCS Nguyễn Hữu Đà, huyện Quảng Điền

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.136.634
Truy câp hiện tại 21.740