Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 13, HĐND huyện XI
Ngày cập nhật 16/05/2024

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 13, HĐND HUYỆN KHÓA XI

STT

Trích yếu

Tải về

1

Chương trình kỳ họp lần thứ 13, HĐND huyện khóa XI

Tờ trình+Báo cáo thẩm tra

2

Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

Phụ lục 1: Điều chỉnh Kế hoạch ĐTC giai đoạn 2021-2025

Phụ lục 2: Bổ sung Kế hoạch ĐTC giai đoạn 2021-2025

3

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025  nguồn vốn ngân sách địa phương

4

Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2024

5

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2024 

6

Tờ trình về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Mạnh Dũng

7

Tờ trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Cảnh Lưu

8

Tờ trình về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Trần Quốc Thắng.

Dự thảo Nghị quyết

9

 

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

10

Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương

 

11

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2024

 

12

Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

13

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

14

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.136.127
Truy câp hiện tại 21.466