Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND huyện khóa XI
Ngày cập nhật 27/03/2024

                               NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 12, HĐND HUYỆN KHÓA XI

STT

Trích yếu

Tải về

1

Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn  vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

2

Nghị quyết giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng ngân sách cấp huyện quản lý

3

Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2024

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.136.146
Truy câp hiện tại 21.471