Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND huyện khóa XI
Ngày cập nhật 11/03/2024

STT

Trích yếu

Tải về

1

Chương trình kỳ họp lần thứ 12, HĐND huyện khóa XI

2 Báo cáo về tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh TT. Huế

3

Tờ trình đề nghị tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh TT Huế

4

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

5

Tờ trình về việc đề nghị giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng ngân sách cấp huyện quản lý

6

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng ngân sách cấp huyện quản lý

7

Tờ trình về việc đề nghị bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2024.

8

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2024

9

Dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn  vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh TT Huế

10

Dự thảo Nghị quyết giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng ngân sách cấp huyện quản lý

11

Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2024

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.136.512
Truy câp hiện tại 21.678