Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 10, HĐND huyện khóa XI
Ngày cập nhật 16/08/2023

STT

Trích yếu

Tải về

1

Chương trình kỳ họp lần thứ 10, HĐND huyện khóa XI

2

Tờ trình về việc đề nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

3

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

4 Nội dung tóm tắt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
5 Dự thảo Nghị quyết về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

6

Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2023

PL1: Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước huyện năm 2023

PL2: Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước huyện năm 2023

PL3: Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước các xã, thị trấn năm 2023

7

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2023

8 Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2023

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.618.168
Truy câp hiện tại 15.493