Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Các Nghị quyết tại kỳ họp lần thứ 06, HĐND huyện khóa XI
Ngày cập nhật 26/07/2023

 

STT

Trích yếu

Tải về

1

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023

2

Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2022

3

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024

4

Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

5

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.566.474
Truy câp hiện tại 5.950