Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tài liệu họp HĐND huyện tại kỳ họp lần thứ 09, HĐND huyện khóa XI
Ngày cập nhật 03/07/2023

STT

Trích yếu

Tải về

1

Chương trình kỳ họp lần thứ 09, HĐND huyện khóa XI

2

Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án từ nguồn vốn đầu tư hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh; vốn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022 và nguồn thu tiền sử dụng đất các năm trước chuyển sang

3

Tờ trình về việc đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

4

Phụ lục bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

5

Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2023

6

Tờ trình về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp

7

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án từ nguồn vốn đầu tư hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh; vốn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022 và nguồn thu tiền sử dụng đất các năm trước chuyển sang

8

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

9

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2023

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.365.691
Truy câp hiện tại 2.439