Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 08- HĐND huyện khoá XI
Ngày cập nhật 27/04/2023

     Tài liệu họp HĐND huyện tại kỳ họp lần thứ 08, HĐND huyện khóa XI

 

STT

Trích yếu

Tải về

1

Chương trình tổ chưc kỳ họp chuyên đề lần thứ 08, HĐND huyện khóa XI

2

Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Quảng Điền.

3

Báo cáo thẩm tra Tờ tình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Quảng Điền

4

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Quảng Điền
 

5

Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.

6

  Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp

7

Công văn thống nhất phương án sử dụng kinh phí tăng thu, tiets kiệm chi năm 2022

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.365.691
Truy câp hiện tại 2.201