Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Các Nghị quyết HĐND huyện tại kỳ họp lần thứ 05, HĐND huyện khóa XI
Ngày cập nhật 23/12/2022

             Các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp lần thứ 05, HĐND huyện khóa XI

 

STT

Trích yếu

Tải về

1

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

2

Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách huyện năm 2023

3

Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023

4

Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại kỳ họp lần thứ 03 và thứ 4  - HĐND huyện khoá XI

5

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.599.216
Truy câp hiện tại 9.993