Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết kỳ họp lần thứ 4, HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 28/07/2022

 

STT

Trích yếu

Tải về

1

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

2

Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2021

3

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023

4

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022

5

Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

6

Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề công tác quy hoạch, phân lô đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng nguồn vốn đấu giá của các xã, thị trấn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.534.850
Truy câp hiện tại 47.946