Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện >> Văn bản
Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện báo cáo Kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện
Kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2021 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện  chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn  mới kiểu mẫu trên...
Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ra quyết định thành lập Ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền nhiệm kỳ 2016-2021. Số lượng thành viên Ủy ban bầu cử gồm có 15 thành viên....
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.579.957
Truy câp hiện tại 23